PRP YÖNTEMİYLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

PRP nedir?

PRP, “Platelet Rich Plasma pıhtı hücreleri (platelet) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” demektir. PRP yönteminde, pıhtı hücreleri tarafından salınan, tüm yara iyileşmesi ve doku yenilenmesi süreçlerini başlatan sahip büyüme faktörlerini elde edilmektedir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda, kanımız dokuyu onarmak maksadıyla pıhtı hücrelerini  dokuya toplar. Daha sonra pıhtı hücrelerinden büyüme faktörleri salgılanarak onarım süreci başlatılır.

PRP  yönteminde hastadan  ortalama 8-10 cc  kan alınarak  özel bir cihaza konulur ve özel bir serum elde edilir. Buradaki amaç hastanın  tamamı  kendisine ai,t pıhtı hücreleri ve büyüme faktörleri içeren serumuyla cilt yenilemesi sağlamaktır. Kanda normal pıhtı hücre miktarı ortalama 200 000 /ul’dır. PRP ‘de klinik olarak etki sağlayabilmek için, elde edilen serumda normalin 4 katı (1 milyon/ul) pıhtı hücresi olmalıdır.

PRP’nin uygulama alanları:

 

Uygulama hangi yollarla yapılmaktadır?

Uygulamanın yapılacağı kişiden 2 veya 3 tüp (8-20 cc) kan alınır, santrfüj (çevirme) cihazında pıhtı hücreleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan pıhtı hücreleri tüpün içersinde yoğunlaşıp birikir ve PRP denilen bir serum ortaya çıkar. PRP yöntemiyle elde edilen serum cilt altına veya  cilt içine minik enjeksiyonlarla verilir. Toplamda yaklaşık 15 dakikalık kolay  bir uygulamadır.

Derin kırışıklıklar için, PRP serumu ve kişinin kendine ait thrombin  maddesi  ile bileşiminden oluşan özel bir karışım cilt altına yapılır. Bu karışım cilt altında  jel haline dönüşür. Bu jel yoğun bir  doku onarımı süreci başlatarak hacim kayıplarını giderecek bir etki gösterir

Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulama mıdır?

PRP ile elde edilen bütün bu içerik  tamamen kendisine ait olduğu için, lokal bir allerji riski  ve bulaşıcı hastalık riski taşımaz.   Ayrıca kanın alınması, pıhtı hücrelerinin ayrıştırılması gibi işlemler steril  ve kişiye özel olarak kullanılan malzemelerle  yapılmaktadır. Dışarıdan  bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, verilen pıhtı hücrelerine eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilebilir.

Pıhtı hücrelerini yoğunlaştırarak PRP elde etmek için tek bir yöntem mi var?

Pıhtı hücrelerinin  yoğunlaştırılarak PRP elde edilmesi teknik olanaklarla ilgilidir. Öncelikle pıhtı hücrelerinin bu zenginleştirme işlemi sırasında herhangi bir hasar görmemesi gerekir. Ayrıca zenginleştirme belli ölçülerde olmak zorundadır. PRP yöntemiyle oluşturulan serumda pıhtı hücrelerinin  mililitreküpte   ortalama  bir milyon  olması istenir Aşırı zenginleştirilmiş, bir milyondan fazla pıhtı hücresine sahip  PRP serumu yara iyileşmesini bozduğu için önerilmemektedir. Bundan başka, bir hastadan elde edilen kan ürününü aynı hastaya geri vermek için etkinlik ve güvenilirliği onaylanmış ürün ve yöntemler kullanılmalıdır.  Avrupa Birliği ülkelerinde medikal gereç olarak onaylanmış, CE damgası taşıyan, tüm dünyada kullanılmakta olan ürünler kullanılmalıdır.

Uygulanacak PRP’nin belli bir dozu var mıdır?

Genelde toplam 4-8 ml. PRP elde edilebilir. Elde edilen PRP’nin tamamı kullanılabilir. PRP serumunda tüpün altında kalan kısmı büyüme faktörlerinden en zengin kısmıdır. PRP ile tedavide özellikle bu kısmın cilde verilmesi gereklidir.

PRP uygulamasında olumlu etki ne zaman görülür?

Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. Daha sonra  ikinci veya üçüncü uygulamadan sonra yani  kür uygulandıktan sonra kalıcı bir etki belirgin hale gelir.

PRP ile etkinin tam olarak sağlanması için kaç uygulama yapmak gerekir?

Aslında nihai bir sonuç elde etmek amacıyla bir ay aralıkla en az 3 enjeksiyon yapmak gerekir. Daha sonra da her 6-12 ayda bir  (hastanın yaşına ve yaşam tarzına bağlı olarak) uygulama sonuçların korunmasına olanak verir.

PRP ile  bir kürde elde edilen olumlu sonuçlar sonradan tamamen kaybolur mu?

PRP tedavisinde 3 veya 4 uygulamadan oluşan kürleri her 6 ayda bir tekrarlamak gerekir. Bu durumda uygulanan kürlerin etkisi kalıcı bir gençleştirici etkiye eşdeğerdir. Yani her 3-4 haftada  bir yapılacak 3 veya 4 uygulamadan oluşacak bir kür ortalama olarak her yıl tekrarlanmalıdır.

PRP uygulamasında istenmeyen etkiler söz konusu mudur?

Hastaya kendi kanından üretilen serum verilmektedir. Yapılan işlem basitçe yara iyileşmesi sürecini başlatmak ve hızlandırmaktır. İstenmeyen bir etki ile karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

PRP uygulaması acı verir mi?

PRP uygulaması genel olarak enjeksiyonla yapılır. PRP ile uygulaması çoğunlukla derinin  altına yapılır. Deriye hacim kazandırmak içinse daha derin uygulama yapmak gerekir. Ancak  bu uygulamalarda çok ince iğneler kullanılması ve dışarıdan sürülen anestezik kremler acı hissini engeller.

PRP uygulamasının yapılmasında sakınca olan kişiler var mı?

Pıhtı hücrelerinin sayısı ikiyüzellibinden az olan hastalarda, kanser hastalarında, kan sulandırıcı alanlarda, hamillerede, emzirenlerde, aktif infeksiyonu olanlarda, kan hastalarında   bu uygulama yapılamamaktadır.

PRP tedavisinden beklentiler neler olmalıdır?

Kozmetik amaçlı PRP uygulaması birçok beklentiyi karşılayacak üstün özelliklere sahiptir.

 

PRP’nin hedefi yara iyileşmesini sağlamak mıdır? Derinin gençleşmesi ile yara iyileşmesi arasındaki ilişki nedir?

Derimizin yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling gibi yöntemlerle derimize hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimizi hızla iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanırız.  Bu tür hasarlar sonrasında büyüme faktörleri salınır ve iyileşme süreci başlar. PRP tedavisinde büyüme faktörlerinden zengin serum doğal bir şekilde ciltte yenilenme sağlamaktadır.

Yeni bir yöntem midir? Hangi alanlarda uygulanmaktadır?

PRP uygulaması hücresel tedavinin uygulama alanlarından yalnızca biridir. Yeni bir yöntem değildir; dental (diş) implantlarla başlayan uygulama alanları estetik tıp, ortopedi, iyileşmeyen yara tedavisi gibi alanlarda hızla yayılmaktadır. Yakın bir gelecekte kronik ağrı tedavisinde, tendon hasarlarında, romatizmal yakınmalarda PRP kullanımına ait çok sayıda bilimsel çalışmanın yayınlanması beklenmektedir.