KELOİD TEDAVİSİ

Keloid tedavisi:

–         Cerrahi eksizyon:

Yardımcı tedaviler olmadan cerrahi tedaviler önerilmez. Keloid tekrar etme olasılığı %50-100 oranındadır.  Keloid tedavisinde cerrahi yöntem uygulanırken cerrahi yarada gerginliği olmamasına çalışılmalıdır.  Cerrahi sınırlar keloid sınırları içinde olmalıdır. Bu yeni kollajen oluşumunu engeller. Keloid cerrahisi sonrası dikiş atılmaması uygundur. İyileşme sonrası keloide eğilim varsa  silikon örtü ve inralezyoner sterıid uygulama yapılabilir.

–         Ligasyon (bağlama):

Saplı keloidlerde kullanılabilir.

–         İntralezyoner steroid uygulama ( yara içine kortizon enjeksiyonu):

Keloid içine kortizon enjeksiyonu keloid tedavisinde başlıca kullanılan yöntemlerdendir. İntralezyoner kortizon  tedavisinden sonra keloid tekrar etme olasığı %50’dir. Cerrahi tedaviler ve kryoterapi ile birlikteyapılan uygulamalarda daha iyi sonuçlar alınabilir. Kortizon enjeksiyonu sonrası keloid biölgesinde deri incelmesi ve damarlanma artışı, renk kaybı gibi yan etkiler görülebilir.

–         Basınç tedavisi:

Bilinen en eski tedavidir. Başlıca hiperplastik yara tedavisinde kullanılır, keloidde değil.  Sadece kulakmemesi keloid tedavisinde ilk seçenek olabilir.  24-30 mm Hg basınçla 8-24 saat 6-12 ay uygulanmalıdır.

·         Kryoterapi ( buz tedavisi):

Küçük keloidlerde tecih edilebilir. Buz tedavisi ile  %83’e varan iyileşmeler bildirilmiştir. İntralezyoner kortizonla birlikte daha başarılı sonuç verebilir.  Renk kaybı veya artışı ve yara izi komplikasyonu olabilir.

–         Lazer tedavisi:

 Pulsed dye lazer ve fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisi keloid tedavisinde kullanılabilir. Ancak diğer yöntemlerle kombinasyonu daha başarılı sonuç verebilir.

·         Silikon örtü ve jeller:

Cerrahi  işlemler sonrası silikon örtü kullanılması %80 oranında keloidi engeleyebilir. Yara iyileştikten hemen sonra başlanmalıdır.En az 12 saat iki hafta kullanılmalıdır. Silikon jeller de keloid tedavisinde kullanılır ancak etkinliği tartışmalıdır.

–         Radyasyon tedavisi:

Tüm seçenekler bittikten sonra tercih edilebilir. Cerrahi işlem sonrası kullanılabilir.  Renk değişikliği, radyasyon dermatiti ve kanser riski vardır.

·         İmuquimod :

Etkinliği tartışmalıdır. Bir çalışmada cerrahi işlem sonrası uygulamada kortizondan etkili bulunmuştur. Diğer bir çalışmada etkinliği bulunmamıştır.

–         İnterferon alfa:

Çok pahalı bir tedavidir. Kortizon enjeksiyonu ile birlikte başarılı bulunmuş ancak tek başına enjeksiyonlarda etkisizdir. Grip benzeri yan etki yapabilir ve çok ağrılıdır.

–         5 flurouracil:

Kortizon enjeksiyonu ile birlikte uygulanması iyi sonuçlar verebilir. Koyu leke gelişmesi ve yara ortaya çıkması gibi yan etkileri vardır.

–        İntralezyonal verapamil: Koyu tenli kişilerde tercih edilebilir. Yan etkisi azdır. Etkinliği kortizon enjeksiyonundan fazla bulunmuştur.

–         Allium cepa:

Allium cepa yani soğan yara izi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğandaki Quercitin maddesi etken maddedir. Keloidde tek başına kullanımının etkisi zayıfken, kortizon enjeksiyonu ile birlikte kullanılırsa sonuçları iyileştirmektedir.