DERİ KANSERLERİ

 

DERİ KANSERLERİ

Deri dış ortama açık, çevre koşullarından en fazla etkilenen, güneş hasarının yaşlandırdığı  ve fonksiyonlarını etkilediği önemli bir organımızdır. Öyle ki deri hastalıklarının azımsanmayacak  bir bölümü güneşe bağlı hastalıklardır. Bu hastalıkların dışında güneş ışığının akut (ivegen) ve kronik (süregen) etkileri vardır. Akut etkilerin en önemlisi güneş yanıklarıdır. Özellikle erken yaşlarda hele çocuk yaştaki güneş yanıkları ileriki yaşlarda deri kanserlerine zemin hazırlayabilirler. Olumsuz sayılabilecek ve hastalıklara neden olan etkilerin yanı sıra dermatolojide (ultraviyole) nin A ve B dalgaboylarının özellikle de dar band aralığında psoriyazis (sedef), liken, deri lenfomaları, generalize ekzemalar, kaşıntılı döküntülü bazı dermatozlarda bazı deri hastalıklarında tedavi edici olarak da kullanılmaktadır.

 

Deride hasar oluşturan UV (ultraviyole) güneş ışınları bazal hücreli karsinoma, aktinik keratoz ya da skuamöz hücreli karsinoma ya neden olabilirler. Melanom dışı deri kanserlerinin 9/10 unda sebep zararlı UV dir. Malign tümörler yakınlarındaki doku ve organlara saldırarak, haraplarlar. Yayılmaları derinlik ya da yüzeyde olmaktadır. Malign tümörlerin çoğu yayılarak metastaz yapma eğiliminde oldukları için erken dönemde taninmaları son derece önemlidir. 

Dermatolojik muayenede deri neoplazmalarının (kötü huylu deri tümörlerinin) tanınmaları genellikle zor değildir. Ancak detaylı ve periyodik muayenelerle benlerin özellikle displastik özellikte olanların kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 

Deri kanserleri melanoma ve melanoma olmayan (non melanoma) deri kanserleri olarak ikiye ayrılırlar. Melanom (melanoma) derinin ve organizmanın en kötü huylu tümörlerindendir.Mevcut bir nevus üzerinden gelişebileceği gibi ‘de novo’ olarak ilkten de başlayabilir. Melanoma, en sık deride görüleceği gibi kemik, göz (uveal) de de yerleşebilir. En az rastlanan deri tümörü olmasına karşın en sık (%75 ) ölüm nedeni yaratmaktadır. Yapılan uzun klinik ve laboratuar araştırmaları sonucunda günümüzde erken cerrahi rezeksiyonun özellikle ince tümörlerde en geçerli tedavi olduğu kanıtlanmış durumdadır Amerikada yapılan istatistiklere göre heryıl 60000 yeni olgu tanınmaktadır, bu olguların çoğu açık tenli insanlardır, güneşli bölgelerde yaşıyor ya da solaryum kullanmaktadırlar. WHO raporlarına göre ise her yıl 48000 melanom olgusu ölümle sonuçlanmaktadır